Titlu Cărarea pierdută
Autor Alain Fournier
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Cărarea pierdută

Nimeni nu venea sa deschidă musafirei necunoscute Cu siguranţă, Milhe pnmise pălăria de Ia gări şi nu mai auzed nimic din fundul camerei roşu, unde în fata patului presăra! cu panglici vechi si cu pene zburlite, cosea si descosea, te constitumdu-si modesta pălărie . Si chiar aşa era Când intrai în sufragerie urmat de musafiră, mama apăru tmân du-şi pe cap, cu amândouă mâinile, fire de leton, panglici si pene, care nu erau încă perfect echilibrate îmi surâse cu ochii ei albaştri, obosiţi din pncina cusutului la lumina sla bă a seni, si zise — Uite1 Te aşteptam să-ţi arăt. Dar zărind în fundul camerei pe acea femeie, aşezată îr fotoliul cel mare, se opri zăpăcită îşi luă repede pălăria de pe cap sî, tot timpul cât dura scena următoare, si-o ţinu lt piept, răsturnata în îndoitura braţului, ca pe un cuib Femeia cu palane, care-si tmca între genunchi umbrei si geanta de piele, începuse să dea lămurni, clătinând uşura capul si vorbind din vârful buzelor, ca o cucoană în viziU îşi recăpătase toată îndrăzneala Avu chiar, îndată ce vorh de fm-său, un aer superior si misterios, care ne puse p gânduri

6557