Titlu Orasul de la miezul noptii
Autor Charlie Jane Anders
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Orasul de la miezul noptii

Acest manuscris a fost tradus după varianta originală scrisă
în limbile xiosphantă i argelană, în engleza mondială care, ș
a a cum subliniază Jthkyklakno [ref. 2327.288] a devenit ș
„limba pe care o cite te toată lumea, dar nu o vorbe te nimeni” ș ș
în mai multe lumi i noduri spa iale. Această întreprindere a ș ț
presupus o serie de provocări, mai ales în capitolele despre
Mouth, însă, dat fiind interesul pentru aceste documente ( i, ș
într-adevăr, dezinformarea în ce prive te con inutul lor), s-a ș ț
impus încercarea serioasă de a face o traducere de calitate. În
ciuda fabula iilor aparente i a libertă ilor permise în ambele ț ș ț
nara iuni, alte surse mai de încredere privitoare la originea ț
acestei noi forme de via ă înzestrate cu sim uri umane nu ț ț
avem. Detractorii precum Linghathy au sus inut un ț
pseudocadru mitocratic, alegând să considere hibrizii drept
produse ale reac iei la presiunile extreme ale mediului, ț
determinând un fel de asimila ionism evolutiv. Aceste texte ț
servesc, indubitabil, la complicarea i, posibil, subminarea ș
cadrului amintit.
Notă: în vreme ce coloni tii de pe planeta Ianuarie au ș
preferat să adopte termeni tere tri arhaici pentru cuvintele ș
comune i flora i fauna locală, eu am încercat să le găsesc ș ș
echivalente cât mai fidele din engleza globală. (De aici, „radio”,
„camion”, „pager”, „crocodil”, „pisică”, „bizon” etc.) Numele i ș
substantivele proprii au fost adaptate la ortografia engleză ori
de câte ori a fost posibil (de exemplu, „Sophie”, „Bianca”,
„Reynold” etc.). Pentru un glosar de terminologie i nume ș
comune în xiosphantă i argelană, vezi Nuxhaven, ref. ș
11819.99. Orice feedback transmis prin canalele obi nuite este ș
bine-venit.

3818