Titlu Puterea magica a gandului
Autor David Joseph Schwartz
Categorie Literatură motivațională
DOWNLOAD PDF
Puterea magica a gandului

De ce apare aceastã carte? De ce se simte nevoia unei discuþii ample având ca temã Puterea magicã a gândului? Se vor publica douãsprezece mii de cãrþi anul acesta. De ce încã una? Permiteþi-mi sã vã prezint doar câteva fapte ce au stat la baza acestei decizii. Cu câþiva ani în urmã, am participat la o ºedinþã extraordinar de impresionantã a unor agenþi comerciali. Vicepreºedintele însãrcinat cu marketing-ul acestei companii era foarte înflãcãrat. Dorea sã demonstreze ceva. Alãturi de el, în prezidiu, se afla principalul reprezentant al organizaþiei, un individ care arãta ca oricare altul, dar care câºtigase în anul ce tocmai se încheiase aproape 60 000 de dolari. Câºtigurile celorlalþi reprezentanþi se ridicau în medie pânã la 12 000 de dolari. Directorul a ridicat aceastã problemã în faþa grupului. A spus aºa: „Vreau sã vã uitaþi cu atenþie la Harry.

Priviþi-l. Ce are Harry în plus faþã de voi? El a câºtigat de cinci ori mai mult decât voi, dar este oare de cinci ori mai inteligent decât ceilalþi? Conform testelor la care este supus personalul companiei noastre, rãspunsul este nu. Am verificat. Testele spun cã Harry este de nivel mediu din acest punct de vedere. A muncit Harry de cinci ori mai mult decât voi toþi? Conform rapoartelor, nu. De fapt, ºi-a luat mai multe zile libere decât majoritatea angajaþilor companiei. A avut Harry un teritoriu mai bun? Iarãºi trebuie sã spun cã nu. Dãrile de seamã au fost ºi ele de nivel mediu. A beneficiat Harry de o educaþie superioarã?

De o sãnãtate mai bunã? Din nou, nu. Harry e prototipul omului obiºnuit, cu excepþia unui singur aspect. Ceea ce îl deosebeºte pe Harry de voi toþi“, a spus vicepreºedintele, „este cã Harry a gândit la o scarã de cinci ori mai mare.“ Apoi, el a demonstrat cã succesul nu este neapãrat în directã legãturã cu puterea inteligenþei, ci cu puterea gândului. Era o concepþie foarte interesantã. ªi mi s-a întipãrit în minte. Cu cât am fost mai atent cu fiecare persoanã cu care am vorbit, cu atât am înþeles mai multe despre ceea ce stã într-adevãr în spatele succesului, ºi rãspunsul mi-a devenit din ce în ce mai clar. Cu fiecare caz despre care aflam, îmi dãdeam seama cã dimensiunea contului în bancã sau intensitatea fericirii depind de puterea gândului. Gândurile puternice sunt magice.

24555