Titlu Linistea vorbeste
Autor Eckhart Tolle
Categorie Diverse
DOWNLOAD PDF
Linistea vorbeste

Un adevãrat maestru spiritual nu are ce sã predea, în sensul convenþional al cuvântului, ºi nu are ce sã îþi adauge sau sã îþi ofere, cum ar fi noi informaþii, credinþe ºi reguli de conduitã. Singura menire a unui învãþãtor este sã te ajute sã înlãturi tot ceea ce te desparte de adevãrata ta fiinþã ºi de ceea ce deja ºtii. Maestrul spiritual te ajutã sã-þi descoperi acea dimensiune din adâncul fiinþei tale, liniºtea. Dacã vei cãuta la un maestru spiritual — sau în aceastã carte — idei stimulatoare, teorii, credinþe ºi discuþii intelectuale, vei fi dezamãgit. Cu alte cuvinte, dacã doreºti hranã pentru minte, nu o vei gãsi ºi, mai mult, nu vei înþelege însãºi esenþa învãþãturii, esenþa acestei cãrþi, care nu rezidã în cuvinte, ci în tine însuþi. Este bine sã îþi aminteºti ºi sã simþi acest lucru, în timp ce citeºti. Cuvintele nu sunt altceva decât indicatoare. Ceea ce ele indicã nu poate fi gãsit în sfera gândirii, ci într-o dimensiune mai profundã ºi infinit mai vastã decât gândirea. Pacea plinã de viaþã este una dintre caracteristicile acestei dimensiuni; de câte ori vei simþi cã pacea lãuntricã te copleºeºte în timp ce citeºti....

7327