Titlu Un veac de singuratate
Autor Gabriel Garcia Marquez
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Un veac de singuratate

MULŢI ANI DUPĂ ACEEA, ÎN FAŢA plutonului de execuţie, colonelul Aureliano Buendнa avea să-şi amintească de după-amiaza îndepărtată, când tatăl său l-a dus să facă cunoştinţă cu gheaţa. Macondo era pe atunci un cătun cu vreo douăzeci de case din lut şi trestie, clădite la marginea unui râu, ale cărui ape diafane alunecau prin albia cu pietre lucioase, albe, enorme, ca nişte ouă preistorice. Lumea era atât de recen tă, încât multe lucruri nici nu aveau încă nume iar pentru a le deosebi trebuia să le arăţi cu degetul. În toţi anii, în luna martie, o mică şatră de ţigani zdrenţăroşi îşi întindeau cortul în apropierea sa tului şi în larma fluierelor şi tamburinelor făcea cunoscute noile invenţii. Începură prin a aduce magnetul. Un ţi gan voinic, cu barbă stufoasă şi cu mâini de vrăbioi, care răspundea la numele Melchiade, făcuse în public o demonstraţie grandioasă despre c eea ce numea a opta minune a înţelepţilor alchimişti din Macedonia. Tre cea din casă în casă, trăgând după sine doi drugi de metal şi toată lumea fu cuprinsă de groază văzând cum căldările, sobele, cleştele şi spirtierele cădeau singure de pe locurile unde se aflau, cum crapă lemnăriile din cauza cuielor şi şuruburilor care încercau cu disperare să se smulgă din ele, ba chiar obiectele pierdute de multă vreme apăreau acolo unde fuseseră căutate mai mult şi se târau într -o debandadă turbulentă după drugii de fier magici ai lui Melchiade. "Lucrurile au şi ele viaţă, proclama ţiganul cu un accent gutural; totul este să le trezeşti sufletul". Josй Arcadio Buendнa, a cărui imaginaţie îndrăzneaţă întrecea întotdeauna în - suşi geniul Naturii, ba chiar şi miracolele şi magia, socotise că s -ar putea servi de această invenţie gratuită pentru extrage rea aurului din măruntaiele pământului. Melchiade, care era un om onest, îl prevenise: "Nu-i bun pentru aşa ceva!" Însă Josй Arcadio Buendнa nu credea, în vremea aceea, în onestitatea ţiganilor şi -şi dădu catârul şi o turmă de capre în schimbul celor doi drugi magnetici. U rsula Iguarбn, femeia sa, care conta pe aceste animale pentru a -şi spori avutul în declin, nu izbuti să-l abată de la gândul său. "Foarte curând vom avea a tâta aur încât să pardosim cu el toată casa", îi răspunse bărbatul. Timp de câteva luni se încăpăţână să dovedească temeinicia previziunilor sale. Scormoni ţinutul pas cu pas, fără să uite nici de fundul râului, târând cei doi drugi de fier şi rostind cu voce tare formulele folosite de Melchiade. Singurul obiect pe care reuşi să-l dezgroape fu o armură din secolul al XV -lea, ale cărei părţi erau sudate toate într-o carapace ruginită şi care suna ca o enormă tigvă spartă, plină cu pietricele. Atunci când Josй Arcadio Buendнa şi cei patru oameni din expediţia sa izbutiră să deschege ar mura, descoperiră în interiorul ei un schelet calcifiat care purta la gât un medalion de aramă, cu o şuviţă din părul unei femei.

7237