Titlu 4 pasi ctre linistea sufletului
Autor Henry Kellerman
Categorie Psihologie
DOWNLOAD PDF
4 pasi ctre linistea sufletului

De-a lungul anilor am început timid să desprind ele-
mentele de bază ale simptomului — pentru a pătrunde

esenţa — mecanismului de funcţionare al unui simptom

psihic, a dezvoltării sale, precum și a strategiei de înlă-
turare a lui. Este uimitor faptul că psihoterapeuţii nu au

avut niciodată cu adevărat o hartă sau un manual de uti-
lizare care să îi ajute în depistarea și înlăturarea simpto-
melor. Totuși, deși psihoterapeuţii sunt familiarizaţi cu

procesul tratamentului psihoterapeutic, este trist faptul
că până în prezent nu a fost elaborată nici o tehnică bine

articulată care să le permită acestora o analiză sistema-
tică a simptomului cu scopul înlăturării lui. Ei bine,

simptomului nu-i poţi ordona să dispară pur și simplu,
tot așa cum nu poţi cădea la înţelegere cu el, fiindcă nu

ascultă de nici o regulă! Pentru a înlătura simptomul, tre-
buie să-i cunoști codul — să vezi din ce e făcut. Nici mă-
car Sigmund Freud, care ne-a spus atâtea despre simp-
tome, nu ne-a expus niciodată ecuaţia, formula, codul de

bază al simptomului, astfel încât noi să știm cum să-i
pătrundem esenţa și să-l tratăm.

13877