Titlu Mangaieri straine
Autor Ian McEwan
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Mangaieri straine

ÎN FIECARE DUPĂ-AMIAZĂ, în clipa în care oraşul de dincolo de
obloanele verde-închis de la ferestrele hotelului lor începea să se
anime, Colin şi Mary erau treziţi de ciocănitul metodic al uneltelor
de oţel de pe şlepurile de fier care ancorau la pontonul unde se afla
cafeneaua hotelului. Dimineaţa, toate acele grămezi de fiare ruginite
şi pline de găuri, deşi nu păreau să aibă vreo încărcătură ori vreun
mijloc de propulsie, plecau; spre sfârşitul zilei apăreau iarăşi, iar
echipajele îşi făceau de lucru, într-un chip de neînţeles, cu ciocanele
lor de lemn şi cu dălţile. Şi la acest ceas târziu al după-amiezei
fierbinţi, sub un cer mohorât, clienţii începeau să se adune pe
ponton, la mesele de tablă, pentru a mânca îngheţată, iar camera
cufundată în întuneric se umplea şi ea de vocile lor, valuri de râsete
sau ciondăneli care urcau şi coborau inundând scurtele momente de
tăcere dintre izbiturile ascuţite ale ciocanelor.
Se treziră în acelaşi timp, cel puţin aşa li s-a părut, şi rămaseră
nemişcaţi în paturile lor separate. Din motive care nu le mai erau
prea clare, Colin şi Mary nu-şi vorbeau. Două muşte se roteau leneş
în jurul lămpii din tavan, pe coridor o cheie se răsuci într-o broască,
zgomotul unor paşi se apropie, apoi se îndepărtă. În sfârşit, Colin se
ridică din pat, crăpă obloanele şi se duse la baie să facă duş. Încă
sub impresia viselor, Mary se întoarse pe o parte când Colin trecu
pe lângă patul ei şi rămase cu ochii la perete. Zgomotul regulat al
apei care curgea dincolo avea ceva liniştitor, aşa că închise ochii din
nou.

5991