Titlu Viata incepe de vineri
Autor Ioana Parvulescu
Categorie Literatura română
DOWNLOAD PDF
Viata incepe de vineri

Imi place sã citesc în trãsurã. Mama mã ia la rost, papà, care nu uitã nici în familie cã-i Domnul doctor Leon Margulis, medic primar cu cabinet în str. Sf. Ionicã nr. 8, „în dosul Teatrului Naþional“, zice cã-mi stric ochii ºi-o sã nasc copii cu vederea slabã. Însã eu sunt încãpãþânatã ºi tot îmi iau cartea cu mine. Pe vremea lor or fi avut mai mult timp de citit ºi de multe altele, dar noi, cei mai tineri, trebuie sã ne chivernisim bine orele. Abia aºteptam sã vãd ce mai face Becky din Vanity Fair. Deºi, la drept vorbind, cred cã eu semãn mai mult cu proasta de Amelia, ºi-o sã iubesc toatã viaþa cine ºtie ce ticãlos. Azi n-am avut noroc cu cititul. Mai întâi pentru cã-mi îngheþau mâinile. Apoi, de cum ne-am suit în trãsurã, mama ºi papa l-au tocat mãrunt-mãrunt, cum toacã bucãtãreasa noastrã pãtrunjelul, pe necunoscutul cules de Petre din zãpadã, azi-dimineaþã, aproape de pãdurea Bãneasa, în câmp, la lacuri. A fost dus în arest la Prefectura de Poliþie. Mama, care e la zi cu absolut totul, zice cã-i scãpat de la balamuc, cã sigur a înnebunit de prea multã învãþãturã. ªi s-a uitat ameninþãtor la mine: „Aºa o sã pãþeºti ºi tu dacã citeºti toatã ziua!“

8155