Titlu Inteligenta inimii. Bazele gramaticii emotionale
Autor Isabelle Filliozat
Categorie Psihologie
DOWNLOAD PDF
Inteligenta inimii. Bazele gramaticii emotionale

Cortexul este organizat în coloane şi module verticale, iegate între ele prin
conexiuni orizontale. S-ar părea că structurile verticale sunt determinate destul de
strict. Pe de altă parte, crearea legăturilor orizontale este determinată de experienţe.
Cu alte cuvinte, neuronii care transmit informaţii senzoriale şi motorii sunt programaţi
genetic, în timp ce reţelele de conexiuni dintre neuroni, zonele de asociere, se
formează odată cu evenimentele trăite.
Chiar şi creierele gemenilor identici, care au acelaşi cod genetic, sunt extrem de
diferite din punct de vedere morfologic, în plus, ponderea conexiunilor se modifică în
funcţie de experienţe. Fiecare trecere a unei informaţii provoacă o sinteză a proteinelor
care literalmente codifică reţeaua neuronală activată. Căile des folosite sunt
mai bine marcate decât celelalte, facilitând transmiterea rapidă a influxului nervos.
Părinţii lui Frangois erau autoritari. Frangois s-a obişnuit să fie ascultătqr. Chiar şi
în prezent, la patruzeci şi doi de ani, are tendinţa să se supună automat atunci când i
se adresează un reprezentant al autorităţii — şeful lui, un medic, un poliţist... Sfatul
cel mai mărunt devine un ordin, cel mai mic semn de dezaprobare este interpretat ca
o respingere.
Cu cât mai mult vă înfuriaţi, cu atât mai mult încurajaţi această reacţie în
detrimentul altora şi, ca urmare, cu atât mai uşor şi mai repede vă veţi mânia în viitor.
Obiceiurile dvs., prin jocul legăturilor neuronale, vă alcătuiesc caracterul şi vă trasează
temperamentul, adică tendinţa spre furie sau spre su

punere, spre curaj sau spre discreţie, spre reflecţie sau spre frică.
însă creierul nostru nu este un calculator programat o dată pentru totdeauna. S-au
văzut bolnavi care, după extirparea unei tumori, îşi regăsesc facultăţi considerate
pierdute pentru totdeauna. Se pare că, în anumite împrejurări (şi cu o doză bună de
motivaţie din partea persoanei respective), reţeaua sectoarelor distruse este preluată
de alţi neuroni.
într-un fel, creierul funcţionează asemenea unei holograme. Chiar dacă îndepărtaţi
o bucată, imaginea rămâne întreagă. Informaţia este deopotrivă repartizată în întregul
creier şi disponibilă integral în fiecare părticică a lui, deşi poate mai puţin clară.
Posedăm 10 la puterea a douăsprezecea neuroni. Cât de complex este totul... şi cât
de vast este tărâmul posibilităţilor !
Prin urmare, temperamentul este un rezultat al interacţiunilor complexe între
genomul individului şi istoria Iui, fară să putem pune întreaga responsabilitate pe
seama unuia dintre aceşti doi factori. Modul nostru specific de a reacţiona emoţional /
este deopotrivă înnăscut şi dobândit, se modifică în decursul » timpului, este
influenţat în fiecare clipă de tot felul de evenimente interioare şi exterioare.
Diferitele emoţii au fost asociate cu anumite substanţe chimice. Cortizolul este mai
cu seamă hormonul depresiei, adrenalina este hormonul furiei... însă chiar dacă
emoţiile au un substrat fiziologic, acesta nu este determinant. Jean-Didier Vincent a
demonstrat acest lucru, injectând aceeaşi cantitate de adrenalină mai multor
voluntari. Acest hormon a provocat euforie N- sau furie, în funcţie de situaţia cu care
s-a confruntat subiectul.

5878