Titlu Manual pentru viata
Autor Joe Vitale
Categorie Psihologie
DOWNLOAD PDF
Manual pentru viata

Rãzboaie. Probleme economice. Afaceri proaste. ªomaj. Toate astea sunã destul de rãu, nu-i aºa? Aº vrea sã vã reamintesc însã faptul cã am trãit, am supravieþuit ºi chiar am prosperat ºi în vremuri mult mai rele. De exemplu: În 1780, George Washington spunea: „Ne lipsesc banii; ºi ne-au lipsit o perioadã lungã de timp…” Mai târziu însã a creat o proprietate care, la data morþii sale, valora trei sferturi de milion de dolari. În 1840, un cãlãtor scria: „Panica este atât de mare ºi disperarea atât de groaznicã, încât, deºi sunt foarte multe ferme pregãtite sã primeascã culturile ºi unele dintre ele sunt chiar cultivate, acestea sunt lãsate de izbeliºte ºi niciun om nu poate fi gãsit pe câmp.” Am depãºit însã ºi problema aceea. În 1857, un editorial susþinea: „Este un moment sumbru al istoriei. De mult timp – în orice caz, majoritatea celor care citesc acest ziar nu au prins asemenea vremuri – nu au mai existat atât de multe victime ºi o spaimã atât de mare.” A trecut ºi asta.

16406