Titlu Tristan si Isolda
Autor Joseph Bedier
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Tristan si Isolda

cetitorilor ccl mai nou poem căruia admirabila legendă a lui Trist și Iseut i-a dat nastere. De fapt chiar si este un poem, desi scris numai în, frumoasă si plă proză. Domnul Joseph Bidier este vrednicul continuator al vechilor truveri cari au încercat să toarne în vasul de cristal ușor al limbii noastre băutura îmbătătoare din car ostiii din Cornouailles au sorbit odinioară iubirea si moartea. Spre a zice din nou m inunata poveste a fermecării, bucuriilor, mîhnirilor si morii lor, așa oarecum, iesită din curile visului celtic, ea răpi si turbură sufletul francezilor din veacul al doispreze celea, domnia-sa si-a refăcut, prin puterea închipuirii pline de simpatie si a erudiiei răb dătoare, tocmai acel suflet însusi, abia de curînd deslusit si proaspăt încă faă de emoii lăsîndu-se năpădit de ele fără gîndul de a le analiza si adaptînd, fără a izbuti în totul, îl fermecase, la imprejurările existenei sale obisnuite. Dacă ar fi răzbătut pînă la noi tare franceză completă a legendei, domnul Bedier, pentru a o face cunoscută cetitorilo r contemporani, s-ar fi mărginit a-i da traducerea

6359