Titlu Dragoste si onoare
Autor Julie Garwood
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Dragoste si onoare

Voiau să-l omoare. Războinicul stătea în mijlocul curţii pustii, cu mîinile legate la spate, de un stîlp. Pe chip nu i se citea nimic, şi privea drept înainte, fară să-şi ia în seamă vrăjmaşul. Prinsul nu opusese nici o rezistenţă, lăsîndu-se dezbrăcat pînă la brîu fară să scoată o vorbă. Mantaua lui de iarnă, cu pulpană de blană, cămaşa de bumbac, ciorapii şi cizmele de piele îi fuseseră scoase şi puse în faţa lui, pe pămîntul îngheţat bocnă. Gîndul duşmanului era limpede. Războinicul era osîndit să moară, dar fără nici un semn nou pe trupul brăzdat în atîtea bătălii. Sub ochii curioşi ai privitorilor, captivul îşi putea privi veşmintele în timp ce îngheţa încet de moarte. în jurul lui se învîrteau doisprezece oameni. Cu jungherele scoase ca să se îmbărbăteze, îi dădeau tîrcoale batjocorindu-1, răcnind ocări şi sudălmi, în timp ce tropăiau din picioare ca să nu le îngheţe. Dar nici unul nu se apropia prea mult, de teamă ca supusul prizonier să nu se răzgîndească şi să sară la atac. Nu se îndoiau c-ar fi fost în stare., căci toţi auziseră istorisiri despre puterea lui herculeană. Unii chiar îi văzuseră vitejia în lupte, de cîteva ori. Iar dacă rupea funiile, oamenii ar fi fost nevoiţi să se apere cu pumnalele, dar nu înainte de a le fi făcut şi el de petrecanie la vreo doi, trei, poate chiar patru. Căpeteniei celor doisprezece nu-i venea să-şi creadă norocului. II prinseseră pe Lui şi în curînd aveau să-l vadă cu ochii lor murind. Ce greşeală necugetată săvîrşise! Duncan, puternicul Baron de Wexton, venise călare în fortăreaţa inamicului complet singur şi fără nici o armă. Crezuse că Louddon, un baron cu titlu funciar pe măsura lui, avea să onoreze pacea trecătoare dintre ei. In mintea şefului se strecură un fior de nelinişte, în timp ce continua să-şi privească prizonierul. ÎI despuiaseră de virtute, îi făcuseră ferfeniţă blazonul albastru cu alb care-i proclama titlul şi avuţia, se încredinţaseră că nu mai rămăsese nici o fărîmă din nobilul civilizat de altădată. Baronul Louddon voia ca prinsul să moară fără demnitate sau cinste.

8627