Titlu Amantul Doamnei Chatterley
Autor Lawrence David Herbert
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Amantul Doamnei Chatterley

Prozator, poet şi eseist, una din cele mai interesante figuri ale boemei literare engleze, David Herbert Lawrence s-a născut to 1885 la Eastwood. Patruzeci şi trei de ani mai târziu, descria astfel ţinutul ta care îşi petrecuse copilăria şi cea mai mare parte din adolescenţă: „Mi se părea un peisaj extraordinar. Între dealurile de gresie şi stejarii din Nottingham se rtoduiau fâşiile de calcar, şirurile de fagi, împrejmuirile de piatră din Derbyshire. Pentru mine, aceasta era vechea Anglie, a pădurilor şi ogoarelor; drumurile erau ferite de zgomotele automobilelor, iar puţurile de mină nu erau decât accidente în peisajul unde Robin Hood şi veselii săi prieteni erau încă atât de vii”. Poate că acolo, în idilica Anglie de odinioară, poetul D. H. Lawrence a găsit principalele surse de inspiraţie din lirica sa imagistică (Love Poems and Otbers, Poeme de dragoste şi altele, 1913; Look! We Have Come Throagh, Priveşte! Am ajuns Ia capăt, 1917; The Collected Poems, Poeme complete, 1928). Spre deosebire de poet, prozatorul şi-a căutat adesea cadrele viitoarelor scrieri fn ţări îndepărtate, exotice, lăsmd jurnale de călătorie ce reprezintă mai puţin descrieri de peisaje ori întâmplări, cât surprinderea acelui „ceva” nedefinit, specific fiecărui teritoriu geografic şi spiritualităţii locuitorilor lui (TWilight în Italy, Crepuscul în Italia, 1916; Sea and Sardinia, Marea şi Sardinia, 1921). Personalitate contradictorie, adesea observator atent al vieţii, analiztad caracterele şi situaţiile cu profunzime, Lawrence n-a neglijat nici studiul ştiinţific al naturii umane (finalizat în eseurile Psychoanalysis and the Unconscious, Psihanaliza şi subconştientul, 1921 şi Fantasia of the Unconscious, Fantezia subconştientului, 1922). Şi, puternic influenţate de psihanaliza freudiană -care exprimă conflictul dintre instinct şi intelect – nuvelele sale nu rămân doar simple repetiţii pentru viitoarele romane....

8622