Titlu Fata cu multe chipuri
Autor Nora Roberts
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Fata cu multe chipuri

Tânăra se mişca cu graţie, în tinip ce părul ei negru, învolburat, strălucea sub lumina puternică a reflectoarelor ; pe chipul ei frumos, cu trăsături fine, apăreau pe rând tot felul de expresii. - Foarte bine, Aurelia ! Acum un botic... aşa... nu uita că buzele tale fac vânzarea... Aşa 1 Larry Newman mai făcu câteva fotografii, apoi se ridică. - Splendid 1 exclamă el. Bun, destul pentru azi. Aurelia Baxter se întinse cu voluptate. - A durat- mult. Sunt frântă de oboseală. Nu mi doresc decât să fac o baie fierbinte. - Gândeşte-te mai bine la milioanele de dolari câştigaţi din rujul care se va vinde cu ajutorul tău, draga mea. - Mai ta c i... Simt că-mi plesneşte capul. - Hmm, mormăi el, gândindu-se la altceva. Mâine facem seria şampoanelor Ai grijă să-ţi strălucească parul ca de obicei Mâine dimineaţă. Doamne ! Era să uit ! Am o întâlnire foarte importantă. O să trimit pe altcineva să facă fotografiile în locul meu. Aurelia schiţă un zâmbet. Sc împlineau trei ani dc când lucra ca model iar Larry era fotograful ci prefe— . i.ii Si înţelegeau dc minune şi, în plus, Larry era şi I'Minn dc talentat. Dar avea şi un mare d e fe c t: era im încurca lume, dar numai atunci când nu era vorba di aparatele lui, la care ţinea ca la ochii din cap. • O întâlnire ? Nu ştiam. Aii I Nu ţi-am spus. Trebuie să mă întâlnesc cu Bin Bardoff la ora zece. Bret Bardoff ? Faimosul Bret Bardoff ?! cxclaiii. i ea uluită. Patronul revister ModaJ Nu ştiam că binevoieşte să se întâlnească şi cu muritorii de rând. Clttdbnni ca i frecventează numai pe cei din lumea lui. I'i bine, după cum vezi, am obţinut o audienţă lir el, aşa* muritor de rând cum sunt eu ! răspunse Larry înţepat. Şi a i să-ţi spun drept, de fapt secretara lui m-a cftemar. Nici n-am înţeles prea bine despre ce e. vorba. | - In orice caz, eu îţi doresc curaj ! Din câte am au ii, nu c un tip prea comod ; învârteşte pe toată la- ItlCa pc degete şi toţi i se supun fără crâcnire...

7838