Titlu Regina alba
Autor Philippa Gregory
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Regina alba

În întunecimea pădurii, tânărul cavaler a auzit susurul fântânii arteziene cu mult înainte să zărească lucirea lunii reflectată pe suprafaţa netedă. Era gata să facă un pas înainte, tânjind să-şi cufunde capul şi să-i soarbă răcoarea, când a zărit ceva întunecat mişcându-se în adâncul apei şi şi-a ţinut respiraţia. În havuzul fântânii se afla ceva verzui, ceva ca un peşte foarte mare, ceva ca un trup înecat. Dar apoi, lucrul acela s-a mişcat şi s-a ridicat drept, iar el a văzut-o, înfricoşător de despuiată: o femeie care se scălda. Când s-a ridicat cu apa şiroindu-i pe trup, pielea ei era mai palidă chiar decât havuzul de marmură albă, iar părul ei ud era întunecat ca o umbră. Era Melusina, zeiţa apei; ea sălăşluieşte în izvoarele şi cascadele ascunse din orice pădure din creştinătate, chiar şi în cele de foarte departe, ca de pildă din Grecia. Se scaldă şi în fântânile arteziene maure. În ţările nordice, unde lacurile sunt smălţuite cu gheaţă ce pârâie când ea se ridică, e cunoscută sub alt nume. Bărbatul muritor o poate iubi dacă-i păstrează taina şi dacă o lasă singură atunci când vrea să se scalde, iar ea ar putea să-l iubească, la rândul ei, până când îşi încalcă făgăduinţa, aşa cum fac mereu bărbaţii, iar atunci îl trage în adâncuri cu coada-i ca de peşte şi-i preschimbă sângele necredincios în apă. Oricare ar fi limba ce o povesteşte, pe orice melodie ar fi cântată, tragedia Melusinei e aceasta: bărbatul îi va promite întotdeauna mai mult decât îi stă în putinţă unei femei pe care n-o poate înţelege.

4039