Titlu Calugarul care si-a vandut ferrari-ul
Autor Robin S.Sharma
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Calugarul care si-a vandut ferrari-ul

Căzu chiar în mijlocul sălii de judecată înţesate de lume. Era unul dintre cei mai iluştri avocaţi din ţară. De asemenea, era celebru pentru costumele sale italieneşti de trei mii de dolari care îi înveşmântau trupul bine hră nit, dar şi pentru şirul remarcabil de victorii în instanţă. Stăteam acolo, pur şi simplu paralizat de şocul celor văzute. Marele Julian MantIe era acum doar o victimă şi se zvârcolea pe podea ca un copil neajutorat, zguduinduse, tremurând şi transpirând ca un maniac. Din acea clipă totul păru să se mişte cu încetinitorul. O, Doamne, lui Julian îi este rău, strigă asistenta sa, oferindune prin reacţia ei o imagine orbitor de clară a evidenţei. Judecătoarea intră în panică şi bolborosi repede ceva în telefonul privat pe care şil instalase pentru urgenţe. Cât despre mine, nu puteam decât să stau acolo, încurcat şi confuz.Te rog,nu muri, bătrâne prost. E prea devreme să pleci. Nu meriţi să mori astfel. Aprodul, care până atunci arăta se de parcă fusese imbălsămat în picioare, trecu la ac ţiune şi începu săi facă eroului căzut al curţii de justiţie o resuscitare cardio puImonară. Asistenta era lângă Julian, cu buclele lungi şi blonde atârnând pe faţa lui roşie ca focul, spunându i cuvinte de alinare pe care el oricum nu le putea auzi. Îl cunoşteam pe Julian de şaptesprezece ani. Ne întâlnisem prima dată când eram un tânăr student la Drept şi fusesem adus de unul dintre partenerii săi ca angajat temporar. Pe atunci, el avea totul. Era un avocat genial, vanitos şi neînfricat, cu visuri de măreţie. Julian era tânăra vedetă a firmei, "omul care aduce ploaia", în devenire. Încă îmi amintesc cum am trecut prin biroul său din colţul regal intro

3081