Titlu Dragoste mai presus de ratiune
Autor Sandra Brown
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Dragoste mai presus de ratiune

- Consiliul municipal din Denver a votat astăzi majorarea impozitelor cu
şase la sută pentru următorul an fiscal. Consilierii au afirmat că...
- Grozav, mormăi Katherine, asta-mi mai - lipsea, altă gaură în buget.
Puse peria în sertar şi luă o sticlă cu loţiune de pe măsuţa de toaletă din
baie. îşi propti piciorul lung şi frumos format pe scaunul WC -ului şi începu
să-l ungă, îndreptîndu-şi atenţia din nou asupra vocii care se auzea la radioul
de pe noptieră.
încercarea unui bărbat înarmat de a jefui un magazin a fost zădărnicită
de poliţia din Denver. O echipă operativă a înconjurat clădirea după primirea
telefonului.
„Impozite mai mari şi jafuri. Ce mod plăcut de a încheia o zi!" îşi spuse
Katherine spălîndu-se pe dinţi.
Să fi fost una din acele seri cînd îşi permitea să se lase pradă
autocompătimirii şi amărăciunii? Asemenea momente de introspecţie erau
rare, dar se cufunda în ele ori de cîte ori o apuca melancolia.
Ar fi fost plăcut să-i spună „noapte bună" cuiva, să împartă camera,
spaţiul cu el, să respire acelaşi aer, să audă aceleaşi sunete. Cu el? De ce
luase acea nonentitate forma unui bărbat? Oftă. Singurătatea îşi avea
avantajele ei, dar putea fi şi tristă.
Mîine, vremea...
Încruntîndu-se, Katherine se uită la radio şi se întrebă dacă acel crainic nu
se sătura vreodată să vorbească singur. Se gîndea,
oare, la sufletele celor cărora li se adresa? Le simţea, oare, triste- ţea şi
încerca să !e-o aline cu vorbăria lui?
Avea o voce plăcută. Bine modulată şi distinsă, dar, într-un
fel... sterilă. Cuvintele lui erau cîteodată, anonime şi impersonale.
„Doamne, dar deprimată mai sînt!" îşi spuse
ea puntndu-şi capotul şi ieşind din baie. „Poate ar trebui să-mi iau
o tovarăşă de cameră, acum, că Mary s-a măritat" adăugă ea în
gînd, în timp ce se mai plimba o dată prin casă, într-o ultimă
inspecţie, înainte să stingă luminile.
Katherine iubea acea casă veche. După ce murise tatăl ei, cînd
ea nu avea decît şase ani, mama ei a izbutit să păstreze casa şi
le-a crescut pe Katherine şi pe sora ei mai mică, Mary, cum a
putut mai bine, dintr-un salariu de funcţionară de poştă. Nu
fusese uşor pentru o văduvă, dar acest lucru le învăţase pe fete
să fie cumpătate.

11508