Titlu Arsa de vie
Autor Suad
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Arsa de vie

Eu sunt o fată şi o fată trebuie să meargă repede, cu
capul aplecat, privind în pământ, ca şi cum şi-ar număra
paşii. Privirea ei nu trebuie să se ridice, nici să rătăcească
de-a dreapta sau de-a stânga drumului, pentru că dacă
ochiul ei l-ar întâlni pe cel al unui bărbat, tot satul ar
considera-o sharmuta.
Dacă o vecină, deja căsătorită, o femeie bătrână sau
oricine altcineva ar vedea-o singură pe uliţă, neînsoţită de
mamă sau de o soră mai mare, fără oi, fără snopi de fân
sau saci cu smochine, tot sharmuta ar numi-o.
O fată trebuie să fie măritată pentru a privi drept în faţa
ei, pentru a merge la prăvălia negustorului, pentru a se
putea epila şi pentru a purta bijuterii.
Atunci când o fată nu este căsătorită până la vârsta de
paisprezece ani, aşa cum s-a întâmplat cu mama mea,
satul începe să râdă de ea. Dar, pentru a se putea căsători,
o fată trebuie să aştepte să-i vină rândul, în familie. Cea
mai mare mai întâi, apoi – celelalte.
Sunt prea multe fete în casa tatălui meu. Patru, toate la
vârsta măritişului. Mai sunt şi două surori vitrege făcute de
cea de-a doua soţie a tatălui nostru. Ele sunt încă mici.
Unicul bărbat, fiul adorat de toţi, fratele nostru Assad, s-a
născut glorios printre toate fetele astea, pe locul al
patrulea. Eu sunt a treia.
Tatăl meu, Adnan, este nemulţumit de mama mea, Leila,
care i-a dăruit toate aceste fete. El este nemulţumit şi de a
doua nevastă a lui, Aişa, care nu i-a dăruit decât fete.
Nura, cea mai mare, s-a căsătorit târziu, pe când eu
însămi aveam în jur de cincisprezece ani. Kainat, a doua
fată, nu a fost cerută în căsătorie de nimeni. Am auzit că un
bărbat l-a întrebat pe tata de mine, dar mi s-a spus că
trebuie să aştept căsătoria lui Kainat înainte de a putea să
visez la a mea. Dar Kainat poate că nu este prea frumoasă
sau poate că este prea înceată la munca…

6099