Titlu Blonde Fierbinti
Autor Susan Johnson
Categorie Literarura contemporană
DOWNLOAD PDF
Blonde Fierbinti

P e cand stdtea pe acoperi?ul cabanei sale ?i privea
lacul Bumtside, Lilly realize ca fScuse o gre§ealS aducSndu-l
aici pe Brock. El privise apa cristalinS §\ pinii majestuo?i,
vulturul cu aripi uria§e care plana pe cerul de un albastru
perfect pdtat de nori pufo§i, lovise JanJarul de pe brat ?'
rostise iritat:
— Sper c§ asta nu pdteazd Jesatura... caci Tn salbaticia
de-aici oricum nu exists o curSjatorie.
Intrase Tn cabana §i nu mai ie?ise decdt douS zile mai
tarziu, cand urmau s& piece. '
Dar ea era acum aici fSrS el §i era bine. Mai mult decat
bine.
Numai dacS a§ §ti cum s2 deschid robinetul de apa,
sH-mi pot spala miinile dupS atitea ore de condus de la
Chicago, §i viaja ar fi minunatS!
Se auzi sunetul telefonului §i trebui sa intre Tn casa.
— Bine ai venit acasS, Juju.
Lilly se rezema de tejgheaua din bucatarie §i zambi la
auzul vechiului apelativ.
— Cum ai §tiut ca sunt aici? Abia am intrat pe u§a.
— Myrtle Carlson te-a vazut parcand pe alee §i a
sunat-o pe sora ei, Olga, care a sunat-o pe matu§a Bernie
care mi-a telefonat mie. §i eu a? fi sunat mai devreme, dar
matu§a mea a trebuit sS-mi spuna despre ro§iile ei ?i despre
ultima §edin$ de la ..Eastern Star" care aproape s-a
terminat cu bStai, atunci cand atat Addie Montgomery cat §i
Blanche Kovar au vrut sS fie pre?edinji. Cand vii pe la noi?
— DupS ce aflu cum sa deschid robinetul de apS.
— Grabe?te-te pentru ca Serena a fi plecat. TelefoneazS
familiei Bianchich. Tji vor trimite pe cineva.
— §i Serena este acasS? 1
— A fost nevoita. §tii cat urS?te acest ora?. Dar mama
ei §i-a fracturat §oldul §i a avut jievoie de cineva care sa se
ocupe de magazin cateva luni. Iji vom povesti cand vii. Am
auzit c& ai scapat de Brock. Era ?i timpul.

1679